Tabulatury

Tabulatura je způsob zápisu hudby, alternativa klasické notace. Pomocí tabulatur se můžeš naučit hrát doprovod, melodii, sólo nebo podehrávky do konkrétní skladby. Do tabulatury se též zapisují stupnice, licky, technická cvičení a další disciplíny, které pomáhají rozvíjet improvizační schopnosti.

Jak číst tabulaturu se dozvíš zde. K zápisu, editaci a přehrávání tabulatur a not slouží několik počítačových programů. Seznam těch nejznámějších (některé jsou i zdarma) najdeš zde.

Na tomto webu jsou k dispozici dvě kategorie tabulatur a not:

1. Videobalíky s tabulaturami


TABy ke konkrétním skladbám (většinou tzv. fiddle tunes) + video jejich provedení na nástroji + nahrávky doprovodu pro cvičení (playalong).

2. Více než 150 originálních tabulatur zdarma od různých hráčů

Kromě autora tohoto webu do databáze tabulatur ATAmusic online dílny svou prací velkoryse přispělo několik dalších lidí, kterým za to patří velký dík.
Mezi tabulaturami můžeš vyhledávat podle několika kritérií nebo je zobrazit všechny najednou. Pokud jsou ti tabulatury k užitku, můžeš podpořit vznik dalších a provoz tohoto webu drobným příspěvkem.