Podmínky užití

Používáním těchto stránek nebo registrací na těchto stránkách vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

  1.      Definice:

1.1.   ATAmusic je platforma zprostředkující různý obsah související s hudbou.

1.2.   Webová stránka ATAmusic je hlavní webová stránka ATAmusic online hudební dílny umístěná na https://atamusic.eu.

1.3.   Video znamená instruktážní video prodávané ve prostřednictvím Webové stránky ATAmusic.

1.4.   Uživatel je kdokoliv, kdo využívá služeb nabízených ATAmusic.

1.5.   ATAmusic Newsletters jsou příležitostné e-mailové zprávy ohledně nových služeb ATAmusic a novinek na Webové stránce ATAmusic.

2.      Služby nabízené ATAmusic online hudební dílnou

2.1.   ATAmusic online hudební dílna nabízí dvě kategorie obsahu – neplacený a placený. Ačkoliv je přípravě obsahu věnována značná pozornost, ATAmusic nezodpovídá za přesnost nabízených informací a není zodpovědná za jakékoliv následky jejich užití.

2.2.   Neplacený obsah se nachází na Webové stránce ATAmusic a sestává z tabulatur, not, cvičení, diskuzních fór, ATAmusic Newsletters, online pomůcek, informací ohledně hudebních nástrojů, dílen, zpěvníků, nahrávek atd.

2.3.   Placený obsah sestává z Videí, DVD a CD nosičů a je dostupný na Webové stránce ATAmusic v sekci Obchod.

3.      Dostupnost služeb

3.1.   ATAmusic vkládá přiměřené úsilí do údržby a provozu Webové stránky ATAmusic, ale nepřejímá zodpovědnost za jakékoliv výpadky nabízených služeb nebo zmíněných webových stránek.

3.2.   ATAmusic si vyhrazuje právo změnit strukturu nebo přístupnost neplaceného obsahu a cen placeného obsahu kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a bez upozornění.

3.3.   ATAmusic si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit své služby kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a bez upozornění.

4.      Ochrana osobních údajů

4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

4.2.  Jakékoliv osobní informace budou použity výhradně pro účely registrace na Webové stránce ATAmusic a pro potřeby zajištění nabízených služeb.

4.3. Poskytnutý souhlas se zařazením E-mailové adresy pro odběr ATAmusic Newsletters lze kdykoliv odvolat a adresu z databáze odebrat zde nebo pomocí odkazu v každé zprávě ATAmusic Newsletters.

4.4. Na všechny transakce PayPal se vztahují zásady ochrany osobních údajů služby PayPal (označované také jako Prohlášení o ochraně osobních údajů).

4.5.  Osobní data jsou uchovávána v zabezpečeném prostředí, nejsou zpracovávána třetí stranou a nebudou nikdy poskytnuta nebo prodána třetí straně.

5.      Autorská práva

5.1.   Jakýkoliv materiál stažený z Webové stránky ATAmusic je určen výhradně pro domácí užití a pro osobní potřebu. Uživatel jej nesmí znovu vydat, půjčovat a komerčně nebo nekomerčně využívat. Veškerý materiál umístěný na Webové stránce ATAmusic je majetkem ATAmusic nebo jiného držitele autorských práv a podléhá autorskému zákonu.

6.      Videa

6.1.   Videa dostupná k prodeji na Webové stránce ATAmusic se nacházejí v zip-archivech společně s doprovodným materiálem (většinou tabulaturami). Tento doprovodný obsah může být též k dispozici zdarma na Webové stránce ATAmusic.

6.2.   Pokud není uvedeno jinak, Videa jsou v .mp4 formátu kódovány pomocí MPEG-4 AVC kodeku nebo ve formátu .wmv kódovány pomocí kodeku vc-1 (wmv3). Oba formáty lze přehrát např. nejnovějších verzích přehrávačů BS PlayerVLC player nebo Windows Media Player.

6.3.   Platby za Videa jsou realizovány prostřednictvím bankovního převodu, platební kartou nebo převodem z účtu PayPal.

6.4.   Okamžitě po akceptaci platby je Uživateli doručen e-mail s odkazem/odkazy pro stažení zakoupeného Videa/Videí.

6.5.   Počet stažení jednoho zakoupeného Videa je limitován na 3.

7.      Podpora

7.1.   V případě dotazů nebo problémů se službami nabízenými ATAmusic je k dispozici technická podpora prostřednictvím e-mailové adresy: mail@atamusic.eu.

8.      Závěrečná ujednání

8.1.   ATAmusic si vyhrazuje právo kdykoliv a bez upozornění změnit tyto Podmínky užití.

8.2. Na Webové stránce ATAmusic využívány soubory cookie. Informace o tom, jak web ATAmusic používáte, jsou sdíleny s partnery působícími v oblasti inzerce a analýz. Používáním stránek ATAmusic toto berete na vědomí a vyjadřuje s tímto svůj souhlas. Více informací zde.

8.3.   Toto je kompletní dohoda mezi ATAmusic a uživatelem. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, jejíž soudy jsou výhradním vykonavatelem soudní moci ve vztahu k těmto Podmínkám užití.