Bluegrassové dílny ATAmusic

Bluegrassové dílny ATAmusic 2018 - fb

 

Původní poslání ATAmusic bylo vytvořit online prostor pro sdílení informací související s hrou a výukou hry na nástroje. Čas ukazuje, že stejně velký (ne-li větší) smysl mají akce konané v reálném prostředí, kde se můžou lidé setkávat a absorbovat zkušenosti a zážitky všemi smysly. ATAmusic pro vás organizuje tyto bluegrassové dílny:

  • Zlatohorská hudební horečka – výuka hry na kytaru, mandolínu, dobro a kontrabas
  • Jesenický Shuffle – výuka hry na housle a banjo
  • Bluegrass Wellness – spojení výuky prostřednictvím individuálních lekcí a skupinových přednášek s wellness aktivitami v krásném prostředí slovenských hor
  • Gillova vokální dílna – dílna zaměřená na techniku zpěvu, práci s hlasem, stavbu vokálů, sluchová cvičení
  • Bluegrass Vegas – dílna zaměřená na práci v kapele, souhru nástrojů, rytmus, pódiovou prezentaci, práci s mikrofonem